You are currently viewing Δ. Δριμής: Προσπαθούν να καλύψουν τις αυθαιρεσίες, δεν θα τα καταφέρουν

Δ. Δριμής: Προσπαθούν να καλύψουν τις αυθαιρεσίες, δεν θα τα καταφέρουν

Αιχμηρή ανακοίνωση έβγαλε σήμερα Τετάρτη 4/10, ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης, Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία, για το θέμα της συντήρησης των σχολείων από τη δημοτική αρχή και παραβάσεις και αυθαιρεσίες που όπως καταγγέλλει έχει εντοπίσει.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του κ. Δριμή

«Ο τίτλος του θέματος, «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού», παραπλανά.

Το θέμα δεν αφορά στα σχολικά κτίρια της Δ.Ε. Αετού. Αφορά μόνο στην αντικατάσταση της στέγης του νέου κτιρίου του δημοτικού σχολείου Κοπανακίου με πάνελς.

Το έργο όμως της αντικατάστασης δεν έγινε, γιατί:

α) αν και η μελέτη προέβλεπε την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή δεν εκδόθηκε ποτέ από το δήμο.

β) Αν και ο νόμος προβλέπει την πρόσκληση τριών τουλάχιστον εργολάβων, για την απευθείας ανάθεση έργου ύψους 75.000,00 ευρώ, κλήθηκε μόνο ένας και υπογράφηκε σύμβαση με έκπτωση 0%.

γ) Αν και ο νόμος προβλέπει την δημόσια ανάρτηση για 5 ημέρες δεν τηρήθηκε η σχετική πρόβλεψη.

δ) Η τοπική κοινωνία αντέδρασε στην αντικατάσταση της παραδοσιακής κεραμοσκεπής με βιομηχανικά πάνελς.

Τα παραπάνω γνώριζε και γνωρίζει η δημοτική αρχή καθώς:

1) Προβλέπονται στο νόμο.

2) Είχε ενημερωθεί προφορικά και γραπτά από τις υπηρεσίες του δήμου.

3) από δικές μου τοποθετήσεις και δημοσιεύσεις αλλά και

4) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το 37887+27903/6-4-2022 έγγραφο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«… από τον έλεγχο του φακέλου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 περιπτ. β) εδ. β) του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 περί της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης έργων άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Ειδικότερα η υπ` αρίθμ. πρωτ. 17137/28-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Τριφυλίας στάλθηκε σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ για (1) ημέρα, την 28/12/2021, καθότι η απόφαση ανάθεσης αναρτήθηκε την επομένη, ήτοι την 29/12/2021. Περαιτέρω δεν ακολουθήθηκε η υποχρέωση που έχει ο Δήμος Τριφυλίας ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/16, να χρησιμοποιεί το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω σας επισημαίνουμε την υποχρέωσή σας, για την πιστή εφαρμογή των διαδικασιών και των προβλεπόμενων διατάξεων».

Τα ερωτήματα είναι εύλογα:

Μήπως επιχειρείται να κλείσει η σύμβαση επί ζημία του δήμου; Για ποιόν λόγο, όμως, να επιβαρυνθεί ο δήμος;

Γιατί δεν εκδόθηκε η άδεια;

Γιατί δεν τηρήθηκε η νομιμότητα στην ανάθεση και τη σύμβαση;

Η ευθύνη, διοικητική – οικονομική, έχει παραλήπτη.

Τη δημοτική αρχή Λεβεντάκη και συνοδοιπόρων.

Προτείνω το θέμα να επανέλθει στην Τεχνική Υπηρεσία για τα δέοντα και πλήρη εισήγηση.

Να ληφθεί υπόψη πως για μήνες ο ανάδοχος δεσμεύει αυθαίρετα δημοτικό χώρο (προαύλιο δημοτικού σχολείου και στη συνέχεια προαύλιου Γυμνασίου) με την αποθήκευση των πάνελς, χωρίς άδεια και αποζημίωση στο δήμο.

Ή μήπως έχει δοθεί, από ποιόν και έναντι ποίου τιμήματος άδεια χρήσης του δημοτικού χώρου;

Περιορίζομαι σε αυτά και συμβουλεύω τους υπεύθυνους να μελετήσουν προσεκτικά τον Δημοτικό Κώδικα και τη σχετική νομοθεσία.»

Σημειώνω, τέλος, πως η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε ύστερα από την παραπάνω τοποθέτησή μου.

Η δημοτική αρχή δεν τοποθετήθηκε.

Κρύφτηκαν, για άλλη μια φορά.

Οφείλουν απαντήσεις στους δημότες.

Αφήστε μια απάντηση