You are currently viewing Πανηγύρι Φιλιατρών: Έτσι προτάθηκε η διεξαγωγή του

Πανηγύρι Φιλιατρών: Έτσι προτάθηκε η διεξαγωγή του

Στην τακτική συνεδρίαση της ποιότητας ζωής του δήμου Τριφυλίας την Τρίτη 24/1, προτάθηκε από την κοινότητα Φιλιατρών, ο τρόπος οι δρόμοι και οι λοιπές λεπτομέρειες , για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στα Φιλιατρά.

Δείτε την πρόταση του τοπικού συμβουλίου, της κοινότητας Φιλιατρών, η οποία έγινε και δεκτή από την επιτροπή.

Προτείνουμε:

 1. Την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στα Φιλιατρά διάρκειας
  έξι (6) συναπτών ημερών, δηλαδή έναρξη λειτουργίας από την 8η Φεβρουαρίου 2022,
  ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία λήξης η 13η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα.
 1. Ως χώρους λειτουργίας της εμποροπανήγυρης αναφέρουμε τους πιο κάτω
  δρόμους:(σύμφωνα με το χάρτη της Δ.Ο.Υ.):
  Α) Οδός Νικολάου Σπέντζα στην συμβολή της με την Χριστιανουπόλεως Εθνομάρτυρος
  και μέχρι την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Λουπινά (κατεύθυνση από το τέλος του
  πεζόδρομου προς την εκκλησία), ένθεν και ένθεν, καθαρό σύνολο 300 μέτρα, με -150-
  θέσεις των -2- μέτρων εκάστη
  Β) Οδός Βασιλέως Γεωργίου από την σύμβολή της με την οδό Γεωργίου Λουπινά και
  έξοδο στην σύμβολή της με την οδό Ανωνύμου 43 (κατεύθυνση από εκκλησία προς
  πλατεία),ένθεν και ένθεν, καθαρό σύνολο 260 μέτρα, με -130- θέσεις των -2- μέτρων
  εκάστη.
  Επίσης ορίζεται ότι το στήσιμο των πάγκων των πωλητών θα είναι και από τις (2) δύο
  πλευρές των ανωτέρω οδών με ελάχιστη απόσταση (1) ενός μέτρου των πάγκων πώλησης,
  με εξαίρεση όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των
  πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με συμπαγή ελαφρά χωρίσματα.
 2. Ως ελάχιστο όριο πάγκων πωλητών (θέση) ορίζονται τα δύο (2) τρέχοντα μέτρα και
  ως μέγιστο όριο τα δώδεκα (12) μέτρα. Οι έμποροι – μικροπωλητές που κληρωθούν για
  θέση έως δώδεκα (12) μέτρα δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής για κλήρωση σε επιπλέον
  μέτρα. Οι πιο πάνω περιορισμοί ισχύουν για όλη την έκταση της πανηγύρεως.
 3. Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας – βροχοπροστασίας ανήκει αποκλειστικά
  στους συμμετέχοντες, ο Δήμος παραχωρεί μόνο κοινόχρηστο χώρο και τις εγκαταστάσεις
  παροχής ηλεκτροδότησης για τις ανάγκες φωτισμού των πάγκων των πωλητών και των
  χώρων της εμποροπανήγυρης. Η παροχέτευση της ηλεκτροδότησης στους χώρους των
  συμμετεχόντων θα γίνεται από τους ιδίους, σε συνεργασία και κατόπιν των υποδείξεων της
  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 4. Οι έμποροι και μικροπωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη οφείλουν:
  i. Να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο νόμιμο έγγραφο απόδειξης της
  ταυτότητάς τους και την άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, τα οποία είναι
  υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο αρμοδίου οργάνου.
  ii. Να περιορίζονται στη θέση που δικαιούνται χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στους
  περιοίκους και στους ελεύθερους χώρους κίνησης (διαδρόμους) για διευκόλυνσή τους και
  3
  εξυπηρέτηση των καταναλωτών και να έχουν ευπρεπή εμφάνιση στους πάγκους έκθεσης
  των προϊόντων τους.
  iii. Να μην παρακωλύουν το έργο των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, να πειθαρχούν στις
  συστάσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και να μην διαταράσσουν καθ’ οιονδήποτε
  τρόπο τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης με θορύβους, διαπληκτισμούς και ύβρεις.
  iv. Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης να φροντίζουν για την καθαριότητα του
  χώρου, την τοποθέτηση των σκουπιδιών του σε σάκους και την απομάκρυνση των
  κατάλοιπων των προϊόντων τους.
  v. Να τηρούν τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα και ισχύουσες υγειονομικές και
  αστυκτηνιατρικές διατάξεις, όσον αφορά την πώληση των επιτρεπόμενων ειδών τροφίμων.
  Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε πωλητή η έκθεση προς πώληση ή η προς πώληση
  προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.
 5. Σε περίπτωση που λόγω εκτάκτων αναγκών η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί,
  αλλά εν τω μεταξύ έχουν κατασκευαστεί από τους συμμετέχοντες εμπόρους πάγκοι
  εργασίας κ.λ.π.,καθώς και έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δε
  φέρει καμία ευθύνη και καμία οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε
  δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και
  την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.
 6. Οποιαδήποτε εργασία κριθεί αναγκαία να γίνει επί πλέον, για την καλύτερη λειτουργία
  της, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετοχόντων με τον
  Δήμο.
 7. Να μεριμνηθεί ώστε να υπάρχουν διάδρομοι στο χώρο της εμποροπανήγυρης για την
  εξυπηρέτηση των κατοίκων στις οικίες τους, καθώς και του κοινού όπου υπάρχουν
  υπηρεσίες.
 8. Να οριστεί πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εμποροπανήγυρης.
  Καθήκον της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη
  διαχείριση της εμποροπανήγυρης. Η επιτροπή θα δικαιούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά
  διαστήματα, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της
  εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
  να ενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης για τη
  διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας αυτής.Το έργο της επιτροπής να
  υποστηρίζεται όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη από τις υπηρεσίες του Δήμου.Ο κ.
  Δήμαρχος να εξουσιοδοτηθεί για να προβεί στην επιλογή των υπαλλήλων του Δήμου, οι
  οποίοι θα πλαισιώνουν την Επιτροπή Ελέγχου της εμποροπανήγυρης
 9. Να μεριμνηθεί ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής αστυνομική υποστήριξη του
  Δήμου, της επιτροπής κ.τ.λ. από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.
 10. Να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτ/των στους δρόμους λειτουργίας της
  εμποροπανήγυρης και κάθε απαραίτητη κατά το Αστυν. Τμήμα ρύθμιση της κυκλοφορίας.
 11. Κάθε συμμετέχων στην εμποροπανήγυρη θα πρέπει να έχει στο παράπηγμα του την
  χορηγηθείσα από το Δήμο σχετική άδεια και θα πρέπει να την επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο
  του αρμοδίου οργάνου.
 12. Να γίνεται καθημερινός επιμελής καθαρισμός των χώρων της εμποροπανήγυρης από
  την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
 13. Να μεριμνηθεί η τοποθέτηση χημικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των εμπόρωνμικροπωλητών και επισκεπτών.
  4
 14. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
  ενδιαφερομένων και έγκριση από το φορέα λειτουργίας .
  Επισημαίνεται, ότι η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης θα γίνει αυστηρά με τους όρους
  και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α., η οποία θα είναι σε ισχύ την αντίστοιχη χρονική περίοδο,
  για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
  κορωνοϊού COVID-19. Αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο θέμα της πανδημίας, θα
  υπάρξει άμεση ενημέρωση»

Αφήστε μια απάντηση