You are currently viewing Προχωράει το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ”

Προχωράει το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ”

Ορίστηκε η επιβλέπουσα μηχανικός για το έργο “ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης” από τον δήμο Τριφυλίας.

Αρμοδιότητες εκτός των άλλων είναι η τήρηση τις ποιότητας και σήμανσης των υλικών, τήρηση μέτρων, όρων και προγράμματος, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» πριν από την έναρξη των εργασιών, αφού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία:

 1. Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη
  δραστηριότητα του, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο του ΕΟΑΝ
 2. Αντίγραφο της σύμβασής του με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
  διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του ότι θα συνεργασθεί με εγκεκριμένο
  σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν
  από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
  1312Β)

  Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να καταθέσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία που επιβλέπει τις εργασίες, Οριστική Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Αφήστε μια απάντηση