You are currently viewing Υπόμνημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για την αποθήκη 186

Υπόμνημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων για την αποθήκη 186

Το τοπικό συμβούλιο Γαργαλιάνων, αποφάσισε να υποβάλλει αίτημα στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Συλλόγου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων διέγνωσε το μεγάλο έλλειμμα της πόλης των
Γαργαλιάνων σε πολιτιστικές υποδομές – πολιτιστικό κέντρο. Έβαλε από την δεκαετία του 1990
στόχο να βρεθεί χώρος για την στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τόσο των δικών του όσο
και των άλλων συλλόγων της πόλης. Στα πλαίσια αυτά είχε προτείνει την κατασκευή ανοιχτού
θεάτρου, που λείπει πλέον απ’ όλη της Τριφυλία και είχε υποδείξει θέσεις για την κατασκευή του.
Θυμίζουμε ότι το 2000 οργάνωσε εκδηλώσεις στον προαύλιο χώρο του Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού και μετέπειτα στον χώρο του Προφήτη Ηλία.
Αξιοποιώντας συνεργασίες και γνωριμίες, το 1999 αναζήτησε την δυνατότητα να εξασφαλιστεί
το συγκρότημα των Αποθηκών του ΑΣΟ (πλησίον νεκροταφείου) για πολιτιστική χρήση. Αυτό το
1999 κατέστη δυνατόν και έτσι καταρχήν, παραχωρήθηκε στο Σύλλογό μας με συμβολικό
μίσθωμα, από την διάδοχο του ΑΣΟ, ΣΚΟΣ ΑΕ, η «Αποθήκη 186» και μετέπειτα με
συμβολαιογραφική πράξη παραχωρήθηκε όλο το συγκρότημα με το οικόπεδο στην ιδιοκτησία του
Δήμου Γαργαλιάνων. Δηλαδή ο Σύλλογος μας , έκτοτε έχει την χρήση του κτιρίου και ο Δήμος
Γαργαλιάνων και πλέον Δήμος Τριφυλίας την κυριότητα.
Ο Σύλλογός μας, μετά το μισθωτήριο με την ΣΚΟΣ ΑΕ εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις και με
προσωπική εργασία των φίλων και μελών του, αλλά και με προσφορές – δωρεές επαγγελματιών

της περιοχής μετέτρεψε την Αποθήκη των λιπασμάτων σε λειτουργικό πολιτιστικό χώρο, με
αίθουσα εκδηλώσεων, χώρων υγιεινής, καμαρίνια, αποθηκευτικούς χώρους. Στην επίσκεψή του
δε στο χώρο, ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπένος αναγνώρισε ότι το εγχείρημα της
μετατροπής αγροτικών αποθηκών σε πολιτιστικό πολυχώρο ήταν η μοναδική περίπτωση
πανελλαδικά, αφού όσοι Δήμοι πήραν αντίστοιχες αποθήκες τις έκαναν απλά … αποθήκες.
Στον χώρο, λοιπόν, της «Αποθήκης 186» έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες πρώτα του Συλλόγου μας, αλλά και άλλων Συλλόγων, Σχολείων, κομμάτων,
ακόμη και του Δήμου. Δηλαδή δεν τον θεωρήσαμε «ιδιοκτησία μας» αλλά πολιτιστικό χώρο για
τις ανάγκες της πόλης μας.
Όλα αυτά τα χρόνια ο χώρος, οι εγκαταστάσεις και συνολικά το κτίριο συντηρείται,
επισκευάζεται, βελτιώνεται με έξοδα και με ευθύνη του Συλλόγου μας και με ελάχιστη συμβολή
του Δήμου Γαργαλιάνων και σήμερα Δήμου Τριφυλίας.
Όμως το κτίριο γερνάει γρήγορα, τα προβλήματα είναι ορατά και σε συνδυασμό με τα χρόνια
ελλείμματα ασφάλειας και νομιμότητας του κτιρίου το καθιστούν επισφαλές και λειτουργικά και
αισθητικά υποβαθμισμένο. Το κτίριο λοιπόν χρειάζεται ριζική ανακαίνιση και την κατά νόμο
νομιμοποίηση ως πολιτιστικό κτίριο.

  1. Τι πρέπει να γίνει

Ο Δήμος Γαργαλιάνων, από το 2008, αναγνώρισε και αποδέχτηκε τις προτάσεις του Συλλόγου
μας για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της Αποθήκης, την νομιμοποίηση της
πολιτιστικής χρήσης (χώρος συνάθροισης κοινού) και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου
με την κατασκευή μικρού ανοιχτού θεάτρου, την περιμάνδρωση του οικοπέδου και την φύτευση.
Ανέθεσε σε ιδιώτες μελετητές (γραφείο Δ.Μπουγά) και παραδόθηκε ολοκληρωμένη
αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη το 2009.
Δυστυχώς η μελέτη αυτή έμεινε αναξιοποίητη για λόγους που δεν οφείλονται στο Σύλλογο,
παρά τις διαβεβαιώσεις ΟΛΩΝ των Δημοτικών Αρχών μέχρι και σήμερα, ότι το έργο της
ανακαίνισης – αναβάθμισης και νομιμοποίησης θα αποτελέσει προτεραιότητα για τον διάδοχο
Δήμο Τριφυλίας.

Εν των μεταξύ έχει προστεθεί η απαίτηση του νόμου για την δημιουργία Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτιρίου, ως κτίριο συνάθροισης κοινού και ως Δημόσιο Κτίριο, με προθεσμία
31.01.2026 με μια σειρά από προαπαιτούμενα. Όπως αντιλαμβάνεστε οι απαιτήσεις αυτές
υπερβαίνουν τον ρόλο, την ευθύνη και τις δυνατότητες του Συλλόγου μας. Πρέπει λοιπόν ο Δήμος
Τριφυλίας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα, να ενεργοποιηθεί έγκαιρα προκειμένου
εμπρόθεσμα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Δηλαδή στην νομιμοποίηση του
κτιρίου με αλλαγή χρήσης, στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών με την επικαιροποίηση της
υπάρχουσας μελέτης ή με την σύνταξη νέων και στην έκδοση όλων των κατά νόμο αδειών.
Παράλληλα με τα παραπάνω εφόδια (μελέτες, εγκρίσεις, νομιμοποίηση ) θα καταστεί δυνατή η
χρηματοδότηση και η εκτέλεση του έργου της αναβάθμισης – ανακαίνησης – ανάπλασης του
κτιρίου και του συγκροτήματος από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Ταμείο Ανασυγκρότησης,
ΕΣΠΑ, πρ. Α.Τρίτσης κλπ). Έτσι θα καταστεί δυνατό το όνειρο όλων μας να αποκτήσει η πόλη
των Γαργαλιάνων ένα ασφαλές, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο πολιτιστικό κέντρο.

  1. Τι επείγει να γίνει

Επειδή, ασφαλώς η υλοποίηση των ανωτέρω θα απαιτήσει μεγάλη και συνεχή προσπάθεια
αλλά και αρκετό χρόνο και επειδή θέλουμε το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος να παρέχουν την
μέγιστη δυνατή ασφάλεια και λειτουργικότητα, σας επισημαίνουμε τις ακόλουθες πιεστικές
ανάγκες που επείγουν να υλοποιηθούν :
α. έλεγχος και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
β. παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο για την ασφαλή όδευση των ομβρίων υδάτων, ειδικά
στον χώρο μεταξύ της παιδικής χαράς και των Αποθηκών,
γ. έλεγχος ορίων ιδιοκτησίας Δήμου, με βάση τον τίτλο που αποκτήθηκε η κυριότητα (υπάρχει
οικοπεδικό τμήμα έναντι της Αποθήκης 186 και επί της δυτικής αυτής δημοτικής οδού),
δ. να αντιμετωπιστεί με τρόπο οριστικό η στεγάνωση της στέγης, που απειλεί την μοναδικής
τεχνικής και αισθητικής ξύλινη στέγη,
ε. να διανοιχτεί στην δυτική πλευρά του κτιρίου δεύτερη έξοδος ασφαλείας για λόγους
πυρασφάλειας, με παράλληλη κατασκευή ράμπας πρόσβασης, λόγω υψομετρικής διαφοράς με
το έδαφος,

στ. διαμόρφωση – ανάπλαση οικοπεδικού τμήματος δυτικά του κτιρίου. Έχουμε προτείνει στο
παρελθόν, την κατασκευή μικρού πέτρινου – ανοιχτού θεάτρου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Μετά τιμής

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Γαργαλιάνων εισηγούμενος το θέμα σημείωσε

Προτείνω να υποβάλλουμε πρόταση προκειμένου ικανοποιηθούν τα παραπάνω δίκαια και
επείγοντα αιτήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων σχετικά με την <Αποθήκη
186>, προκειμένου να αποκτήσει η πόλη των Γαργαλιάνων ένα ασφαλές, λειτουργικό και
αισθητικά αναβαθμισμένο πολιτιστικό κέντρο

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας αφού άκουσε
την εισήγηση του προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Να υποβάλλουμε πρόταση για να ικανοποιηθούν τα δίκαια και επείγοντα αιτήματα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων σχετικά με την <Αποθήκη 186>, προκειμένου να
αποκτήσει η πόλη των Γαργαλιάνων ένα ασφαλές, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο
πολιτιστικό κέντρο.
Σύμφωνα με το παραπάνω υπόμνημα επισημαίνονται οι ακόλουθες πιεστικές ανάγκες που
επείγουν να υλοποιηθούν :
α. έλεγχος και αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
β. παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο για την ασφαλή όδευση των ομβρίων υδάτων, ειδικά
στον χώρο μεταξύ της παιδικής χαράς και των Αποθηκών,

γ. έλεγχος ορίων ιδιοκτησίας Δήμου, με βάση τον τίτλο που αποκτήθηκε η κυριότητα (υπάρχει
οικοπεδικό τμήμα έναντι της Αποθήκης 186 και επί της δυτικής αυτής δημοτικής οδού),
δ. να αντιμετωπιστεί με τρόπο οριστικό η στεγάνωση της στέγης, που απειλεί την μοναδικής
τεχνικής και αισθητικής ξύλινη στέγη,
ε. να διανοιχτεί στην δυτική πλευρά του κτιρίου δεύτερη έξοδος ασφαλείας για λόγους
πυρασφάλειας, με παράλληλη κατασκευή ράμπας πρόσβασης, λόγω υψομετρικής διαφοράς με
το έδαφος,
στ. διαμόρφωση – ανάπλαση οικοπεδικού τμήματος δυτικά του κτιρίου. Έχει προταθεί στο
παρελθόν, η κατασκευή μικρού πέτρινου – ανοιχτού θεάτρου.

Αφήστε μια απάντηση